Жаңылмачтар

Жаңылмачтар

Капар кар күрөдү
Кар күрөп жатып
Карс сынды күрөгү
Капар кар күрөгөндө
Карс сынса күрөгү
Карап турган Кайырбек
Карсалаңдап күлөбү?

***
Чоң атабыз картайды
Бүткөн бою каркайды
Кыжыры келсе кайкаңдап
Айтар сөзү «Кай-кайбы?»
Кай-кайласа кайкаңдап
«Кокуй ай» деп чарчайбы?

***

Капкак, капкак, капкактар
Капкактарга капкак бар
Капкак, капкак, капкакты
Көрбөгөндөн катмак бар
Капкак, капкак, капкакты
Көп кардарга сатмак бар

Автору: Нурланов Айбек

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»