Китеп

Өмүр cереси

Cабыралы АБДУКАРИМОВ   ӨМҮР СЕРЕСИ
Толугу менен окуңуз
Басмасы 2013  ББК
Абдукаримов.С.
Өмүр кайрыктары. Басмасы

Акын С. Абдукаримовдун сиздердин колуңуздардагы бул жыйнагына, обондуу ырларынын сөздөрү, түрдүү маанайдагы жаңы ырлары, сатирасы, пародиялары, кыргыз санжырасынын бир үзүмү катары белгилүү болгон «Мундуз» санжырасы да кирди.
Жыйнак жалпы окурмандарга арналат.

ББК
Абдукаримов.С.

ОБОНДУУ ЫРЛАР

КЫРГЫЗЫМ

Обону : Ибадат Төлөшованыкы

Эл үчүн келген эркиндик,
Эгемен күнгө туш келдик.
Тоолордо турмуш кечирген,
Тоскоолду бузуп биз жеңдик.

Кырмызы туулуу кыргызым,
Тоолордо сенин ырысың.
Түбөлүк тууруң боз үйүң,
Түгөнбөйт бышкан кымызың.

Эркиндик, теңдик, биримдик,
Элиме келген бак болсун.
Кутманым, калкым кыргызым,
Кутту күн дайым бар болсун.

БИР АРМАН

Обону: Ибадат Төлөшованыкы.

Дыбыратып делебемди,
Неге козгоп салдың экен.
Күүнү четркен жүрөгүмө,
Кайсы арманды айттың экен.

Үшкүрүктөр чыгып улам,
Үмүт кыял жетеленет.
Сени күткөн көздөр талып,
Көкүрөк ой безеленет.

Токтобогон закым менен,
Жүгүрөт ой күлүк санаа.
Бул бир арман түгөнбөгөн,
Сага деген азоо чалма.

ОШТУН ТҮНҮНДӨ

Обону: Туратбек Өмүркановдуку.

Жарык шоола тереземдин ар жагы,
Бейпил түндүн кучагына оронгон.
Көзүн кысып көктөн жылдыз жымыңдайт,
Алыс качып кеткен өңдүү бороондон.

Булбул шакта, жигит бакта үн кошуп,
Айлуу түндө алым-сабак ырдашат.
Алтын казык жылдызындай сөзгө бек,
Түнкү сүйүү жазын бирге сырдашат.

Кусалыкка жүрөк толуп шаар бош,
Олтурамын а мен болсо көңүл кош.
Көөдөнүмдө көктө жаңган жылдыздай,
Сүйгөн шаарым, асыл уям алтын Ош.

СУК КИРЕТ ДЕШЕТ ЖАМАЛГА

Обону: Туратбек Өмүркановдуку.

Саамайың желге таралып,
Эркелейт жаздын желине.
Жарашык берип көйнөгүң,
Жабышат неге белиңе.

Үлбүрөк какым гүлүндөй,
Үнүңдүн назик добушу.
Табият берген көрк мына,
Жүрөктүн берген жообу ушу.

Кызгалдак кыял кыз кезиң,
Түшпөсө экен шамалга.
Тү-тү-тү… жерге түкүрдүм,
Сук кирет дешет жамалга.

ЭНЕКЕМ

Обону: Бакирбай Меймановдуку

Ак саамайың желге жазылып,
Ак жаандай төгүп басылып.
Мени күткөн сенсиң энекем,
Медеримсиң кантем жашырып.
Узак жолдон үйгө келгенче,
Дүйнөң турат гүлдөй ачылып.

Тумарымсың түшпөс оюмдан,
Эмне келет билбейм колумдан?

Өмүр кечип мени чоңойтуң,
Түшүрбөстөн дайым жонуңдан.
Кагыласың дале баладай,
Кумарлуу сен сылап жонумдан.

Алыстамын, азыр алысмын,
Асыл энем медер намысым.
Элим менен кошо эсен бол,
Журт ичинде жүргөн калысым.
Топ күлүккө коштуң торолтуп,
Мүмкүн эмес элден калышым.

БӨБӨК ТИЛЕГИ

Обону: Эшмамат Самудиновдуку

Колумдагы китебим,
Конуштагы түнөгүм.
Айрыбастан барагын,
Аяр кармап жүрөмүн.

Мында жомок, макалдар,
Музыкалуу ырлар бар.
Катар-катар тизилген,
Кошуу, алуу, саны бар.

Билим алып эр жетсем,
Эжекемдей боломун.
Алиппеден үйрөнгөн,
Айга барып кономун.

Китебимди кирдетпей,
Дайым таза сактаймын.

Чоңойгондо агамдай,
Чоң китепти жаттаймын.

Китебимде түркүн күү,
Сансыз акыл барагы.
Кимдер сүйсө китепти,
Мыкты окуйт сабакты.

ЖАН ЭРКЕМ

Обону: Бакирбай Меймановдуку

Жамалың сүйкүм эң эле,
Жаныңда балкыйт делебе.
Ай тийген салкын жайга окшоп,
Атың да укмуш деги эле.

Сен деген ойлор кайталап,
Көкүрөк эзип таркалат.
Жылмайып күлүп койгонуң,
Жан эркем билсең салтанат.

Жүрөктүн күүсү боздобойт,
Гүл жыты сага окшобойт.
Жылаажын үнүм сен барда,
Жан эркем ишен токтобойт.

АК ЖОЛДУК КЫЗГА

Обону: Улан Меймановдуку

Атыңды мен айталбастан,
Айды тиктеп карай берем.

Жаңга кубат болобу деп,
Салкын жерди самай берем.

Сен анчалык назданбачы,
Мен ансайын сүйүп барам.
Ак жолдук кыз абайлачы,
Махабаттан кантип танам?

Кол кармашып түбөлүккө,
Тагдыр күтсөк кантер экен?
Таалайыбыз нурун чачып,
Кош данектей өсөр бекен?

Келчи жаным, келчи күнүм,
Айды эстеткен жайкы түнүм.
Азабында махабаттын,
Алсыз болуп сенсиз жүрүм.

Автору: Абдукаримов Сабыралы, Кызыл-Кыя шаары

Нравится
Авторго билдирген ыраазычылыгыңыздын эң жөнөкөй жолу — эл аралык коомдук желелерде достор менен маалымат бөлүшүү

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Следующая страница

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Проверьте также
Закрыть
Кнопка «Наверх»