Жардам

Бөлүм жасалып жатат…..

Сайтка биринчи кирип жаткан окурман, конок жана колдонуучулар үчүн:

1. www.kalemger.kg, www.kalemger.ru же www.kalemger.club — дарегин терип сайтка киресиз. 1-сүрөттө көрсөтүлгөндөй:

2. Сайттан Каттоо / Кирүү (Регистрация / Войти) деген шилтемеге барасыз. Төмөнкү сүрөттө көрсөтүгөндөй:

3.Сайтка катталуу үчүн Каттоо (Регистрация) деген шилтемени басып кирип, өзүңүзгө жаккан ысым (логин, имя пользователя) жазасыз. Өзүңүз иштеткен электрондук почтаңыздын дарегин жазасыз да, Регистрация (Каттоо) дегенди белгини басып жөнөтөсүз. Электрондук почтанызга сыр сөз (пароль) барат. Төмөнкү сүрөттө көрсөтүгөндөй:

4. Электрондук почтанызды кирип текшересиз. Сыр сөз(пароль) келбей калган болсо, спам деген папканы карап көрүңүз.

5. Электрондук почтаңызда төмөнкү сүрөттөгүдөй болуп келет:

6. Эми баары даяр болду… Каттоодон (Регистрация) өткөндө жазган ысым (логин, имя пользователя) менен электрондук почтага келген сыр сөздү (пароль) тересиз, сыр сөздүн (пароль) астында коопсуздук белгисин туура жазыңыз.

7. Кирүүнү (войти)деген белгини басып сайтка кириңиз.

Кнопка «Наверх»