Жомок

Алдар — Көсөнүн жин-шайтанга жолукканы

Алдар-Көсө келе жатса үстү-башын жүн баскан, адам десе адам эмес, айбан десе айбан эмес бир неме алдынан чыкты.
Алдар-Көсө:
-«Кимсиң?»-деп сурады эле:
-«Жин–шайтан дегенди уктуң    беле, ошол мен болом»-деди.
Алдар Көсө:
-«Укканым бар, мага жолдош бол, эки кишиге бирге басканда жол кыскарат дечү эле»,-деп ээрчитип алып, жүрүп отурду. Келе жатып    шайтан кой башындай алтын таап алды да:
-«Мен таптым, бөлүп алалы»,-деди.
Көсө:
-«Жалгыз мен алам»,-деп макул болбой койду.
Шайтан:
-«эмесе жарышып, чыкканыбыз алалы»,-деди.
Жарышып шайтан чыгып келсе
Көсө:
-«Мен бир жерде буйдалып калсам, чыгып кеттиң»,-деп дагы болбой койду.
Шайтан:
-«Эми эмне кылалы?»-деп сураса
Көсө:
-«Кимибиз жаш жагынан улуу болсок ошонубуз алалы»,-деди.
Шайтан бул шартка да макул болду. Кезекти биринчи Көсө алып, шайтандан:
-«Кайсы убакта туулдуң эле?»,-деп сурады.
Ага шайтан:
-«Жер бүтө электе, ай аяктай, тоо томуктай, күн күрөктөй экенинде төрөлгөнмүн»,- деп жооп берди.

Аны укканда Көсө өңгүрөп ыйлап кирди.
Шайтан:
-«эмне ыйлайсың?»-деди эле:
-«Так сен төрөлгөн убакта менин алты жашар балам өлүп калган, ошого ыйлап жатам»,-деди.
Анда шайтан:
-«Эмесе, сен улуу экенсиң»,- деп алтынды ага берип, Көсөдөн коркуп качып кетиптир.

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Проверьте также
Закрыть
Кнопка «Наверх»