KALEMGER.COM - авторлорго өз чыгармаларын эркин жарыялоого мүмкүнчүлүк берген кыргыз адабий порталы. 

Портал 2012-жылдан бери иштеп келе жатат, бул заманбап авторлордун эң ири чыгармалар жыйнагы.

Жарыяланган чыгармаларга болгон бардык укуктар авторлорго таандык.

Чыгармаларыңызды сайтка жарыялоо же ой-пикир калтыруу үчүн сайтка өз логиниңиз менен кириңиз же катталыңыз!

Дүбүрт жаңырыгы - 10

Кадамжай районундагы борбордук китепкананын эмгек жамаатты менен учурдагы көйгөйлүү маселелерди талкуулап жаткан учур. 

МАЗМУНУ 

Ак боз аттың-канаттуу ыр- аргымак……………….. 

Акын таржымалы………………………………………. 

Санжыра боюнча…………………………………….. 

Жаш акынга ак жол………………………………….. 

Изденүү жолунда…………………………………….. 

Достук азил……………………………………………. 

Улуулукту урматтаган акын бол…………………… 

Инсан тагдыры ыр сабында………………………… 

Ал жүрөктүн акыны………………………………….. 

Изденүүчүлүк ийгиликтин башаты………………… 

Жан дүйнөнү жарып чыккан айкөлдүк……………. 

Талантка жол керек…………………………………… 

«Ата журтка таазим» же ак дилден төгүлгөн ыр чачыла… 

Алдыга басар жол узак……………………………….. 

Көмүскөйдөгү көйгөй……………………………….. 

Ал чыгыштын Азиянын кең төрү……………………… 

Акын дүйнөсү………………………………………………….. 

Жашасын «Мезгил жарчысы»………………………. 

Унуткан жок………………………………. 

Иним Сабыралыга……………………….. 

Ыр дүбүртү жаңыртсын………………… 

Сенин жериңде…………………………… 

Калыс баа………………………………… 

Мейли эле………………………………… 

Сага……………………………………….. 

Калалычы бүтүндөй…………………….. 

Ак жарыксың Аң-Ааламды жаңырткан… 

Бир күндүн боегунан……………………. 

Сөз кылышсын…………………………… 

Ашуудагы ой…………………………….. 

Исфайрам жээгинде……………………. 

Адабий көркөм басылма 

Сабыралы Абдукаримов 

Дүбүрт жаңырыгы 

Редактору: Абдуназар Жоробеков 

Корректору: Абдусалам Жусупов 

Дизейнери: Ыкбал уулу Элдияр 

Калыпташтырган: Рыскулова Кадича 

Тех. редактор: Тургунбек кызы Самара 

Терүүгө берилди 20.05.2013. 

Басууга 02.06. 2013-жыл. 

Казаздын форматы 84Х60. 

Буйрутма—–Нускасы 500. 

Ош шаары, Курманжан-Датка көчөсү.

Автору: Абдукаримов Сабыралы, Кызыл-Кыя шаары

16:30
RSS
Эч кандай ой-пикир жок. Биринчи сиз жазыңыз!
Жүктөлүүдө...